Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Bezpečně on-line

( projektový den – 4. třída )

Internet je prostředím, které svým uživatelům umožňuje přístup k velkému množství informací všeho druhu – a to rychle a okamžitě. Online prostředí však obsahuje také informace, které mohou být pro jeho uživatele nebezpečné a mohou zejména dětským uživatelům vážně ublížit.

V průběhu dvou vyučovacích hodin se v pátek 6. 9. 2019 žáci 4. třídy seznamovali s tím, jak se bezpečně chovat na stránkách internetu. Cílem tohoto projektu byla prevence. Dětem bylo doporučeno, jak se správně rozhodovat, čemu se vyhnout, aby neublížili sami sobě, někomu jinému, nezpůsobili škodu a nedostali se do zbytečných problémů.

V první hodině žáci sami sdělovali své kladné zkušenosti s používáním internetu, ale také zmiňovali možná rizika, které internet přináší. Každý žák měl za úkol napsat na lístek 1 výhodu a jednu nevýhodu. Výsledek dopadl téměř nerozhodně, mnohé nápady se opakovaly. Děli zjistily, že nic není ani černé, ani bílé a že je třeba vždy zvažovat pro a proti.

V druhé hodině proběhlo seznámení s tzv. desaterem bezpečného internetu. Dvojice žáků si četla jednotlivé body a označovala je značkami I.N.S.E.R.T. Společná reflexe odhalila, kterou zásadu je třeba blíže vysvětlit, které zásady byly novinkou a které už byly pro děti známé.

V závěru projektu byl řešen průměrný denní čas strávený na PC , tabletu či mobilu. Překvapením bylo, že se ve třídě našly některé děti, které taková zábava nezajímá a dokáží svůj volný čas řešit jiným způsobem – pobytem venku, četbou knih, kreslením, sportováním apod. Děti po dnešku budou zcela jistě opatrnější, protože zjistily, že je na internetu čeká spousta prima věcí, které je baví nebo se třeba hodí do školy. Také si ale uvědomily, že je dobré vědět, na co si dát pozor a jak se zachovat v případě, když je potká  něco nepříjemného.

                                                                                              Mgr. Irena Hrubanová

Zanechte komentář