Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

DEN ETIKY

Ve středu 9. 10. 2019 jsme uskutečnili na naší škole projektový den s názvem DEN ETIKY. Zúčastnily se ho všechny ročníky a věnovali se tajům etiky dvě vyučovací hodiny.

Usilovali o tyto cíle:

• Rozvoj tvořivosti a kreativity
• Rozvoj etického cítění, rozvoj spolupráce, empatie
• Pečovat o lepší klima třídy

    Každá třída využila krátký motivační příběh z knížky Pohlazení pro duši k navození sdílné atmosféry (např. o působení hněvu). Byla tedy příležitost k rozhovorům. Děti vyjadřovaly svůj názor, připomínali si situace z vlastní zkušenosti nebo navrhovaly různá řešení.

Další jistě zábavnou činností byla diskuze na vybrané téma, která přímo vybízí k vyjádření svých pocitů, především radosti, popřípadě svobodného vyřčení, proč ji nemám.

Pro hlavní náplň dvouhodinové etické výchovy posloužily jednotlivým třídám tato témata:

1.třída – Pravidla třídy a kouzelná slovíčka
2.třída – Vztahy ve třídě
3.třída – Vztahy mezi žáky a seberegulace, psychohygiena
4.třída – Komunikace citů – pocity spokojenosti, radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu
5.třída – Pozitivní hodnocení druhých – kamarádství

Všechny ročníky přitom využívaly vzájemné spolupráce, zájem jeden o druhého a vzájemné komunikace, k čemuž jim sloužily též pracovní listy na vybrané téma a skupinová práce.

Fotografie ze Dne etiky na naší škole naleznete zde.

Zpracovala: Mgr. Dita Kozelková

Zanechte komentář