Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

DEN ETIKY aneb ETIKA MĚ BAVÍ

 

Ve středu 21. 11. 2018 jsme ve spolupráci s Obcí Hlubočky a Rodinným centrem Broučci zorganizovali projektový den. Naše etické vyučování tento den bylo spojeno s aktivitami a činnostmi podporujícími mezilidské vztahy, pak jsme také absolvovali besedy s dětmi na téma spolupráce a nakonec jsme zdobili svícny a dřevěné kolíčky, které jistě někomu udělají radost.

Žáci se dozvěděli mnohé o sobě, o svých kamarádech a spolužácích. Dozvěděli se, že každý má svou hodnotu a že není vůbec malá. Naučili se, že mnohé činnosti v životě vyžadují onu spolupráci. Někdy se bez ní opravdu neobejdeme. Pomocí pracovních listů pochopili, jak důležité je vzájemné ocenění, vztahy v rodině, přátelství.

Nakonec i potěšit někoho jen úsměvem, vlastním výrobkem, vlídným slovem může mít zásadní vliv na druhé.

Usilovali jsme o tyto cíle:

* Rozvoj tvořivosti a kreativity

* Rozvoj etického cítění, rozvoj

spolupráce, empatie

* Pečovat o lepší klima třídy

Mgr. Dita Kozelková

Zanechte komentář