Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

DEN S ARPOKEM

ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá nám učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

V pátek 9. listopadu 2018 jsme na naší školu pozvali lektory z ARPOKU v Olomouci. Zajímavé dopoledne bylo realizováno u žáků 4. – 5. ročníku. Na toto zajímavé dopoledne jsme zvolili výukový program:

„ Příběh banánu“

Program trval 2 vyučovací hodiny a snažili jsme se o naplnění těchto dílčích cílů:

* zprostředkovat kontakt mezi rozvojovým a rozvinutým světem

* poskytovat pedagogům nástroje pro začleňování globální rozvojové vzdělávání do vzdělávacích kurikul a do výuky

* potírat extremistické názory nerespektující lidská práva

* poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních globálních tématech

Nejprve se děti seznámily s lektory a připomněly si různé druhy ovoce, které v dnešní době máme dostupné. Poté se rozdělily do skupinek a snažili se najít odpovědi na nejrůznější otázky týkající se banánů, např. jaké pokrmy lze z banánu připravit, co potřebuje banán, aby rostl a plodil banány.

Paní lektorka děti seznámila s banánovníky, které dorůstají do výšky až 15 metrů, jeho květy jsou narůžovělé a trsy banánů, které na nich rostou, mohou vážit až 70 kg. Banánovníky rostou v Jižní Americe a Africe.

V další části pracovaly děti v kroužku a pomocí fotografií mapovali cestu banánu z místa, kde vyrůstají až k nám domů. Zajímavé byly informace o nálepkách, které můžeme na banánech najít, když si je kupujeme. Jednou z nálepek je Fairtrade, která označuje banány z plantáží respektujících přírodu a lidé pracující na těchto místech jsou náležitě ohodnoceni za svou práci. V rámci besedy proběhla samozřejmě také ochutnávka

Beseda se nám velice líbila a přinesla nám nové zajímavé informace a poznatky. Nakonec děti dostaly dáreček v podobě záložky.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

 

 

Zanechte komentář