Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

DEN S ARPOKEM

ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá nám učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví se žáky. O těchto tématech informuje i veřejnost, a tak podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.

V pátek 9. listopadu 2018 jsme na naší školu pozvali lektory z ARPOKU v Olomouci. Zajímavé dopoledne bylo realizováno u žáků 4. – 5. ročníku. Na toto zajímavé dopoledne jsme zvolili výukový program:

„ Příběh banánu“

Program trval 2 vyučovací hodiny a snažili jsme se o naplnění těchto dílčích cílů:

* zprostředkovat kontakt mezi rozvojovým a rozvinutým světem

* poskytovat pedagogům nástroje pro začleňování globální rozvojové vzdělávání do vzdělávacích kurikul a do výuky

* potírat extremistické názory nerespektující lidská práva

* poskytovat informace veřejnosti a přispět k veřejné debatě o aktuálních globálních tématech

Nejprve se děti seznámily s lektory a připomněly si různé druhy ovoce, které v dnešní době máme dostupné. Poté se rozdělily do skupinek a snažili se najít odpovědi na nejrůznější otázky týkající se banánů, např. jaké pokrmy lze z banánu připravit, co potřebuje banán, aby rostl a plodil banány.

Paní lektorka děti seznámila s banánovníky, které dorůstají do výšky až 15 metrů, jeho květy jsou narůžovělé a trsy banánů, které na nich rostou, mohou vážit až 70 kg. Banánovníky rostou v Jižní Americe a Africe.

V další části pracovaly děti v kroužku a pomocí fotografií mapovali cestu banánu z místa, kde vyrůstají až k nám domů. Zajímavé byly informace o nálepkách, které můžeme na banánech najít, když si je kupujeme. Jednou z nálepek je Fairtrade, která označuje banány z plantáží respektujících přírodu a lidé pracující na těchto místech jsou náležitě ohodnoceni za svou práci. V rámci besedy proběhla samozřejmě také ochutnávka

Beseda se nám velice líbila a přinesla nám nové zajímavé informace a poznatky. Nakonec děti dostaly dáreček v podobě záložky.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

 

 

Zanechte komentář