Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Dopravní hřiště k nám zavítalo i letos!

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – 3. ročník a Jsem cyklista pro 4. – 5. ročník. Projekt se prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Letošní projektový den dopravní výchovy měl být zorganizován na počátku května, avšak náhlá vlna pandemie koronaviru, v důsledku které se musely mimo jiné uzavřít i školy, nám v tom zabránila.

Od 25. 5. jsou někteří žáci zpět ve školních lavicích, a tak jsme alespoň zorganizovali část z našeho každoročního projektu. Akce se konala 1. června, tedy na Den dětí. Pro dopolední školní skupinky bylo na dvoře školy připraveno mobilní dopravní hřiště se spoustou aktivit. Zopakovali jsme si pravidla silničního provozu a prakticky si vyzkoušeli, jak se má chodec chovat například na přechodu. Dále děti nastartovaly čtyřkolky a učily se dávat přednost v jízdě, zastavovat na světelné křižovatce nebo vjíždět a vyjíždět z kruhového objezdu. Žáci si vyzkoušeli i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za porušování pravidel.

Věříme, že příští rok se náš projektový den bude konat v plném rozsahu a už se na něj těšíme.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

Zanechte komentář