Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Exkurze do ČOV Mariánské Údolí

Světový den vody se koná každoročně 22. 3. k vyvolání pozornosti významu vody a potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. V souvislosti s tímto významným dnem se žáci čtvrté třídy vydali dne 19. března navštívit čističku odpadních vod (ČOV) v Mariánském Údolí.

ČOV je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Setkáváme se s nimi především v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod, odpadních vod ze zemědělské výroby. Čističky odpadních vod mohou být také u měst a obcí, které čistí vodu komunální a smíšenou.

Provozovatelem této ČOV je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Během exkurze jsme se dozvěděli mnoho zajímavých i odborných věcí. Vysvětlili nám celý náročný proces úpravy vody. Čistička v naší obci si poradí s většinou látek, které se vyskytují v odpadních vodách, ať už jde o organické znečištění, tak i různé chemikálie z domácností. Kvalitu čištění potvrzuje fakt, že v Bystřičce zůstávají pstruzi a žijí zde i raci. Odpadní voda z domácností i průmyslu je tedy v naší obci v dobrých rukou.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

Zanechte komentář