Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Okénko do školy v Mariánském Údolí

Týden EVVO – enviromentální výchova:

Od středy 21. 4. 2010 do pátku 23. 4. 2010 jsme v rámci EVVO oslavovali na naší škole Den Země. Ve středu jsme Zemi něco dali, ve čtvrtek vzali a v pátek ji oslavili.

Sázení stromků

Sázení stromků

Sázení stromků

1. den oslav jsme se zasloužili o výsadbu nového lesa. Žáci čtvrté a páté třídy se zúčastnili projektu „ Sázení stromků“, který realizujeme již čtvrtým rokem. Žáci svou pílí a chutí vylepšit životní prostředí ve své obci, zasadili v tento den 360 stromků. Pracovali ve skupinkách, kde si osvojili praktické dovednosti při vlastní práci, učili se rozlišovat jednotlivé druhy stromů a pan Rakus neopomněl dětem povědět zajímavosti o lese, připomenout jim význam lesa a jeho důležitost nejen pro život člověka. Děkujeme za práci všem zúčastněným žákům a panu Rakusovi za umožnění této akce a opětovnou spolupráci.

Sběr starého papíru

2. den jsme pořádali sběr starého papíru. Z obchodu pana Palacky, kterému mnohokrát děkujeme, jsme si zapůjčili váhu a dali se do práce. Žáci 4. a 5. třídy si rozdělili jednotlivé funkce při sběru a s pomocí učitelů naplnili starým papírem plný kontejner. Nejlepšími sběrači se stali žáci druhé třídy. Jen za tento školní rok nashromáždili 2889 kg. Celkem jsme všichni společně v tomto školním roce přinesli cca 8 870 kg papíru. Děkujeme všem žákům, rodičům a jiným občanům, kteří nás svým sběrem přispěli a podpořili.

Oranžový den

3. den naše škola zářila množstvím školáků oděných v oranžových barvách. Tento den probíhal ve znamení oranžové barvy duhy, která je součástí našeho celoročního ekologického projektu“ 7 barev duhy“. Hlavní téma této barvy neslo název“ Co trápí svět“, jehož cílem bylo žáky motivovat k zájmu o problematiku stavu a vývoje dnešního světa.

V 1. části projektu se starší žáci seznámili s životem jiných dětí na celém světě, jejich problémy a kulturou, mladší si přiblížili okolní svět hrou „Na cestovatele“.

2. část projektu jsme zaměřili na dopravní výchovu, jejímž smyslem také bylo chápat dopravu jako jeden z nejvýznamnějších problémů, kterým svět čelí. V této části si žáci mohli osvojit praktické dovednosti při jízdě zručnosti na kole, zopakovat si a vyrobit si dopravní značky, zamyslet se na téma „Proč jezdit na kole?“

A protože je ta naše planeta pro nás tak důležitá, společně se všemi žáky a učitel jsme jí ke Dni Země zazpívali píseň Chválím Tě, Země má.

Mgr. Eva Charamzová


Tags: ,

Zanechte komentář