Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Projektový den – OČzMU

I. Projektový den – 20. 3. 2019

1.

Dne 20. 3. 2019 na naší škole proběhl projektový den OČzMU. V rámci projektového dne si paní učitelky zařadily do každého předmětu nějaký prvek zaměřený na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí ( např. v ČJ slohu – telefonický rozhovor, kde si žáci ve dvojicích zopakovali postup při hovoru. Připomněli si důležitá telefonní čísla, v M použili vhodnou slovní úlohu, ve VL,PŘ,PRV křížovku, v TV hry, které podporují zlepšení fyzické kondice dětí – rychlost, hbitost, obratnost, reakci na signál…).

2.

Na metodickém portálu Pro školy si prošli s žáky kvízy určené vždy pro daný ročník, které se týkaly problematiky mimořádných událostí. Odpovídali v nich na 10 kvízových otázek a správnou odpověď vždy zdůvodnili. Starší ročníky si prošly prezentaci výuky I. pomoci s názvem ,, Jak pomůžeme při neštěstí? “

3.

V 10,00hod. byl vyhlášen poplach „ Všeobecná výstraha“. Všechny třídy co nejrychleji opustily své učebny a shromáždily se na chodníku před školou. Letos se nám podařil prostor budovy opustit v rekordním čase a to 1,22 min. Cílem tohoto dne bylo orientování se na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných situací a také osvojení si tematiky v rozsahu přiměřeném věku žáků. Při výuce byl kladen důraz na praktickou využitelnost poznatků, na mezipředmětovou spolupráci a na rozvoj kritického myšlení.

II. Zdravověda se školitelkami 1. pomoci

Program byl připraven vždy s ohledem na cílovou skupinu. Pro 1. třídu trochu jinak než pro 5. třídu. Základem bylo volání IZS, ochota pomoci, maskování drobných ran a následné ošetřování, pro větší žáky bezvědomí a resuscitace. Cílem bylo uvědomění si závažnosti některých situací, které mohou kdykoli v životě nastat. Důraz byl kladen na praktickou využitelnost poznatků a spolupráci, respekt, rozvoj komunikačních schopností, využití svých znalostí. Žáci rozvíjeli tvořivost, aktivitu a praktičnost při řešení problému.

Výstupy: společné prožitky, fotografie, pracovní listy, praktická cvičení

Mgr. Irena Hrubanová

https://zsmarianskeudoli.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_OCzMU_2019/

Zanechte komentář