Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Školní psycholog

Vážení rodiče,

 

ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém školním roce.

Věřím, že moje práce školní psycholožky byla pro Vás i Vaše děti přínosem. Z důvodu ukončení dotací EU budu v novém školním roce na škole působit už jen do 30. 9. 2017 a to v úterý a ve středu.

Konzultace pro rodiče jsou v čase od 14.30 do 16.00 (po předchozí domluvě i dříve) a pro žáky od 12.00 do 14.30.

Na konzultaci se můžete objednat přes email h.krizova@centrum.cz.

 

Mgr. Helena Křížová

 

 

 

Od října školního roku 2016/2017 v rámci projektu “Vyrovnávací schůdek pro vzájemné porozumění a spolupráci” působí na ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí školní psycholožka Mgr. Helena Křížová.

Školní psycholožka poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům v oblastech výchovy, vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se o individuální i skupinové psychodiagnostické činnosti. Pracuje tedy s dětmi skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit nebo individuálně na základě potřeby dítěte či žádosti pedagoga nebo rodičů.

Všechny informace a citlivá data o žácích získaná při poradenské práci a konzultacích se školní psycholožkou jsou důvěrná. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, to znamená, že nikdo kromě žáků a jejich rodičů k nim nemá přístup. Obsah konzultací může být zpřístupněn (např. škole, pedagogicko-psychologické poradně, apod.) pouze na základě písemného souhlasu žáka a jeho zákonného zástupce.

V případě výchovných či výukových obtíží žáka ve škole, ve školní družině či v zájmovém kroužku bude zákonný zástupce žáka pozván ke konzultaci.

Školní psycholožka:

> Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi

> Poskytuje psychologické poradenství rodičům, aby se jejich dětem ve škole co nejlépe dařilo

> Spolupracuje s pedagogy při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování nebo se žáky nadanými

> Spolupracuje s pedagogy při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

> Provádí diagnostiku třídních kolektivů a podporuje jejich zdravé fungování

> Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách

> Spolupracuje při tvorbě a provádění preventivních programů k předcházení sociálně patologickým jevům na škole

> Podporuje rozvoj žáků v oblasti mezilidských vztahů a sociálně-komunikačních dovedností

> Poskytuje krizovou intervenci žákům, kteří se ocitnou v mimořádně psychicky náročné situaci

> Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole

Pro žáky:

> Máš problémy s učením, přípravou do školy nebo svým chováním ve škole

> Máš problémy se spolužáky, kamarády, sourozenci nebo dospělými (učiteli, rodiči)

> Trápí Tě něco a nemáš nikoho, komu by ses s Tím svěřil

> Potřebuješ si o něčem důležitém popovídat

Pro rodiče:

> Potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování

> Potřebujete poradit nebo pomoci při řešení výchovných, vztahových nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte

> U Vašeho dítěte došlo k náhlé změně v jeho výkonnosti, chování nebo prožívání

> Ve Vaší rodině se dějí velké změny nebo se řeší situace, které mohou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte

> Vaše dítě má jakékoli psychické problémy

Pro pedagogy:

> Potřebujete poradit při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování (nekázeň, šikana, apod.) nebo se žáky nadanými

> Potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků ve vyučování, o přestávkách, ve školní družině nebo v rámci zájmových kroužků

> Potřebujete pomoci při mapování a zlepšení třídního klimatu a utváření kolektivu

> Potřebujete pomoci s realizací preventivních programů a při řešení vzniklých sociálně patologických jevů

> Potřebujete pomoci vyřešit komunikačně náročné situace ve třídě

Konzultace probíhají v počítačové učebně v 1. patře (napravo od schodiště). Konzultace jsou bezplatné. Rodiče se objednávají na konzultaci předem přes email h.krizova@centrum.cz.