Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019

28. června jsme státní hymnou a shrnutím výsledků vzdělávání slavnostně ukončili školní rok 2018/2019. Pozvání přijali zástupci SRPŠ Martina Scigelová, Ing. Michaela Polášková a JUDr. Václav Stehlík. Za Obec Hlubočky se zúčastnila Ing. Dagmar Balharová.

Udělila jsem dvě pochvaly ředitelky školy za výborné studijní výsledky na prvním stupni ZŠ žákům pátého ročníku Václavu Štolbovi a Jakubu Gáborovi. Naposledy jsme se rozloučili s žáky pátého ročníku a všichni jsme si popřáli krásné a slunečné prázdniny bez úrazů a nehod.

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy

Výsledky vzdělávání v ZŠ Mariánské Údolí II. pololetí 2018/2019

Výsledky vzdělávání II. pololetí 

Třída Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo se samými 1 Prospělo Neprospělo Průměr třídy Nehodnoceno
I. 17+1 17 11 0 0 1,01 ČJ sl. hodnocení
II. 26 24 15 2 0 1,15 0
III. 22 16 7 6 0 1,36 0
IV. 20 9 2 11 0 1,66 0
V. 22 14 2 8 0 1,41 0
Celkem 107+1 80 42 27 0 1,32 ČJ 1x slovní hodnocení

Přehled o chování

1. stupeň     

Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ II. stupeň
I. 17+1 4 0 0 0 0 0
II. 26 7 0 0 0 0 0
III. 22 7 0 0 0 0 0
IV. 20 12 0 0 0 0 0
V. 22 10 2 0 0 0 0
celkem 107+1 40 2 0 0 0 0

Údaje o zameškaných hodinách

  Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka
celkem 4462 41,31 0 0

Zanechte komentář