Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

SOUTĚŽ EVROPA KOLEM NÁS

I v letošním školním roce proběhla elektronická soutěž Evropa kolem nás, které se pravidelně účastní vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku základních škol Olomouckého kraje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro 1. a 2. stupeň. Soutěžní úkoly jsou vždy zaslány paní Mgr. Děrdovou, koordinátorkou soutěže. Nejdříve se z řad žáků vytvoří tříčlenné družstvo, a to pak plní zadané úkoly a vyhledává odpovědi na otázky v poměrně krátkém časovém období. Otázky se pojí vždy k nějaké významné události či výročí a jsou zaměřeny na velmi zapeklité informace z oblasti zeměpisu, přírodopisu a také všeobecných znalosti o Evropě. K vyhledávání odpovědí může družstvo použít nejrůznějších zdrojů: internet, encyklopedie, knihovna apod.

Soutěž Evropa kolem nás je rozdělena do dvou kol. První část proběhla v prosinci 2018, druhé kolo pak v zimě letošního školního roku 2019. Máme opět velmi uspokojivé výsledky! V rámci kroužku Clever jsme vytvořili dva soutěžní týmy. Ze 34 zúčastnivších ze základních škol se družstvo 4. třídy pod názvem „Clever čtyřka“ reprezentováno Matějem Mizerákem, Adélou Hrubou a Viktorií Emou Knausovou s pomocí Adély Bublíkové, Kristíny Červákové a Katky Novákové umístilo na báječném 12. místě, družstvo 5. třídy „Čičinky“ v čele s kapitánkou Julií Šrámkovou a ostatními členkami – Terezou Sečkovou a Silvií Šrámkovou za podpory Radka Vyroubala na 25. místě. Všem zúčastněným moc blahopřejeme.

Zpracovala Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

Zanechte komentář