Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Dravci

V úterý 29. 6. si žáci mohli zblízka prohlédnout až 10 druhů dravců na fotbalovém hřišti v obci Hlubočky Ves. Žáci pozorovali, jak jednotliví dravci loví makety zajíců či bažantů, získali nové informace ze života dravců, do výuky byli také aktivně zapojeni zábavným zkoušením nově nabitých poznatků a plněním úkolů, za které byli nejbystřejší žáci odměněni příletem dravce na ruku či jeho pohlazením.

Výukový program pro děti připravila záchranná stanice Seiferos.

Mgr. Eva Simčáková

Příspěvky a komentáře (18):

 • You have 1 message # 573. Read > https://forms.yandex.com/cloud/65a8ee19068ff028ad0eb570/?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  ckgnh9

 • Transfer 32 795 Dollars. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65d4a49d068ff03b2104f78e?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  vbsofv

 • Transaction 40 503 Dollars. Gо tо withdrаwаl > https://forms.yandex.com/cloud/65cb92ce693872146545e90f/?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  370rrl

 • Withdrawing 58 259 USD. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65db1179f47e73e3db6800e6?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  jfcds1

 • You got 43 576 Dollars. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65e62286c09c021adfe76b3e?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  mtkvdm

 • You got 48 504 Dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65db11965d2a06eb0179d25d?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  m5q9wi

 • Transaction 41 799 US dollars. Withdrаw => https://telegra.ph/BTC-Transaction--820562-03-14?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  xd5fen

 • Transaction 48 599 Dollars. Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--20232-03-14?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  hgvt3g

 • Transaction 60 517 Dollars. Gо tо withdrаwаl > https://script.google.com/macros/s/AKfycbyDoLfy7Ldsg_Y6tDGMZuvRhyzMP0INxK-dyS4S8mgUBI9iiO_h7tpdoycESzw4U9KoqA/exec?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  3v5975

 • ТRАNSFЕR 1.0000 BТС. Get =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbxT1IhzUwnL2ZJ7eGUI44bNuH9Edjr7ImEWQZKjZFaLVhK7ydUI8n_qeFJPnznOm56F/exec?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  vhp5jl

 • You have a email № 853. Open - https://telegra.ph/BTC-Transaction--466470-03-14?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  0xc5p2

 • TRАNSАСТIОN 1,003548 bitсоin. Next =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbz15J4HdsJXPtwoM2HIOUUAyzEoTpr_tAe-fNoqX-ts2LmRKoDmWVOlyUYexunVcExf/exec?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  vd9v36

 • Operation #CW56 GET >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycby4B3kkUS4lad2ZVwCpTl7zQpvkiLcGtpTwPo0fteBaVdrCOqhZKy84JZiwRFL7u4cM3w/exec?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  9g0oa2

 • Ореrаtiоn NоОС84. NЕХТ =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzPfsHOWhgy-uulu5KsbA9czz0-DCEdWqgW257256sB9hb7C2sSnokUY2sLg9WLF7W3CQ/exec?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  rd2jia

 • Withdrаwing NоFВ86. СОNFIRМ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--833687-05-10?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  tn1qol

 • Рrосеss 1.00412 ВТС. Nехt > https://telegra.ph/BTC-Transaction--102729-05-10?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  t6jhyr

 • Transaction #QB69. Go to withdrawal => https://telegra.ph/BTC-Transaction--39895-05-10?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  33babv

 • You got a transaction from us. Take =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--4520-05-10?hs=169b0e4426543141004f4f4e58c2138c& napsal:

  dvg2ns

Zanechte komentář