Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Historie Základní školy v Mariánském Údolí

Rozvoj školství v naší obci nebyl vždy jednoduchý. Po ukončení 1. světové války se projevovaly snahy v duchu české národnosti a vlastenectví i v krajích převážně německých. V Mariánském Údolí zpočátku škola nebyla, byla pouze v sousedních Hlubočkách, a to škola německá.

ZŠ Mariánské údolí - pohlednice z roku 1925

ZŠ Mariánské údolí – pohlednice z roku 1925

V roce 1919 byli Jan Pospíšil a JUDr. Jan Bartoněk pověřeni zřízením české školy v osadě Mariánské Údolí. Ti vstoupili v jednání s tehdejším vedením podniku Moravia o dočasné uvolnění bývalých provozoven sloužících během války k vojenské výrobě. Došlo k dohodě, po které byla provedena adaptace budovy a od dubna 1919 se otevřela 1. třída a od září druhá třída.

Tak se zrodila česká škola v Mariánském Údolí. Ředitelem byl jmenován pan Bedřich Mádr a učitelem J. Pilař. V letech 1919 – 1938 řídil školu Bedřich Mádr. Stala se střediskem kultury a vzdělanosti v obci.

Za okupace se ve školní budově nevyučovalo, bydlel zde německý starosta. Z tříd byly zřízeny kanceláře, oddací síň a německá mateřská škola. Po válce bylo vyučování znovu obnoveno, v roce 1945 byl pověřen p. učitel Antonín Matzner. V důsledku prudkého rozvoje železářského průmyslu v Mariánském Údolí se v roce 1945 se začala budova upravovat
a modernizovat podle potřeb neustále rostoucího počtu žactva.

V roce 1949 byla ve škole zřízena nová tělocvična a dvě třídy, roku 1975 byla dokončena přístavba dalšího křídla a v roce 1991 bylo vybudováno sportoviště na dvoře ZŠ, které slouží potřebám školy i veřejnosti dodnes.

V současné době je ZŠ v Hlubočkách – Mariánském Údolí neúplná základní škola s 1.-5. ročníkem a dvěma odděleními školní družiny, kterou navštěvují žáci z Mariánského Údolí, Hluboček a Posluchova. Škola má velmi dobré prostorové podmínky, jsou zde moderně vybavené třídy s interaktivními tabulemi, tělocvična a školní jídelna. Každá škola má svůj vnitřní život, malá škola je středem pozornosti i zájmu celé obce. Proto se snažíme, aby byla vždy otevřena žákům i jejich rodičům.