Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Zájmové kroužky

.

Kroužky pro žáky budou podle aktuální epidemiologické situace zahajovat činnost začátkem října 2020. Pokud se nám do zájmového kroužku (týká se kroužků pořádaných ZŠ Hlubočky- Mariánské Údolí) přihlásí dostatečné množství žáků z jedné třídy, zachováme tuto homogenní skupinu a nebudeme do ní přijímat děti z jiných tříd.

V případě velkého zájmu rozdělíme děti  na dvě skupiny (sudý/lichý týden).
Přihlášku vyplníte na základě informací tohoto přehledu. Žák předá přihlášku/y třídní učitelce do 18. 9. 2020.
Kdo donese přihlášku později, nemusí být do kroužku přijat. Zahájení kroužků bude v týdnu od 5. října 2020.

Pro kroužky Clever, Míčové hry a Šikovné ručičky použijte přihlášku Domu dětí a mládeže Německého řádu s.r.o

.

Přihláška do školního kroužku 2020/2021     (formát .docx)

Přihláška do kroužku DDM NR 2020/2021     (formát .doc)

Přihlášení Taneční kroužek 2020/2021     (formát .jpg)

Přihlášení Florbalový kroužek 2020/2021     (formát .jpg)
Zaměření kroužku Florbalu                           (formát .pdf)