Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Školní družina

Vážení rodiče, vybíráme příspěvek za školní družinu za období duben – červen  2019

(300 Kč).

Prosíme o platbu v hotovosti nebo nejlépe na účet č.: 282477180/0300.

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat: Jméno a příjmení dítěte, ŠD, období, za které platí (např. 03-06/2019). Pokud nebude platba identifikovatelná, bude platba odeslána zpět na účet, ze kterého byla poslána.   Děkujeme.     

 

 

 

 

  • I. odd.: Mgr. Ludmila Erbesová, Mgr. Veronika Kubíčková
  • II. odd.: Bc. Iveta Kučerová
  • III. odd.: Mgr. Petr Wolf

 Provozní doba:

  • Provoz: 5.45 – 16.00 hod.
  • Telefon I. oddělení: 739 676 620  
  • Telefon II. oddělení: 731 938 644  

Účet  č. 282477180/0300

Žádost o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin a v době ředitelského volna:

Řád školní družiny:

Žádost o uvolnění ze školní  družiny:

Žádost o snížení/osvobození  od úplaty za školní družinu:

Žádost o odhlášení ze školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2016

Vzdělávací program školní družiny: