Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Školní družina

Rozhodnutí o přerušení ŠD – podzimní prázdniny

TERMÍNY PŘIHLÁŠENÍ NA PRÁZDNINY

  • I. odd.: Mgr. Ludmila Erbesová
  • II. odd.: Michaela Niklasová
  • III. odd.: Bc. Nikol Petrovičová

 Provozní doba:

  • Provoz: 5.45 – 16.00 hod.
  • Telefon: 739 676 620

 

Účet  č. 282477180/0300

 

Žádost o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin a v době ředitelského volna:

 

Řád školní družiny:

 

Žádost o uvolnění ze školní  družiny:

 

Žádost o snížení/osvobození  od úplaty za školní družinu:

 

Žádost o odhlášení ze školní družiny:

 

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2016

 

Vzdělávací program školní družiny: