Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Školní družina

 

Vážení rodiče, v týdnu od 14. do 18. ledna 2019 vybíráme poplatek za školní družinu.

Je možné platit v hotovosti nebo nejlépe na účet č.: 282477180/0300

Vybíráme za 2. čtvrtletí (leden – březen 2019) – 300 Kč, nebo můžete zaplatit 600 Kč za období leden – červen 2019.

Do zprávy pro příjemce je nutné napsat: Jméno a příjmení dítěte, ŠD, období, za které platí (např. 01-03/2019). Pokud nebude platba identifikovatelná, bude platba odeslána zpět na účet, ze kterého byla poslána.

Děkujeme za dodržení termínu platby.

 

TERMÍNY PŘIHLÁŠENÍ NA PRÁZDNINY

 

Termín přihlášení na jarní prázdniny je do 1. března 2019.

 

 

  • I. odd.: Mgr. Ludmila Erbesová
  • II. odd.: Zdeňka Výmolová
  • III. odd.: Mgr. Petr Wolf

 Provozní doba:

  • Provoz: 5.45 – 16.00 hod.
  • Telefon: 739 676 620

 

Účet  č. 282477180/0300

Žádost o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin a v době ředitelského volna:

Řád školní družiny:

Žádost o uvolnění ze školní  družiny:

Žádost o snížení/osvobození  od úplaty za školní družinu:

Žádost o odhlášení ze školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2016

Vzdělávací program školní družiny: