Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Školní družina

 

 

  • I. odd.: Mgr. Ludmila Erbesová
  • II. odd.: Michaela Niklasová
  • III. odd.: Bc. Nikol Petrovičová

 Provozní doba:

  • Provoz: 5.45 – 16.00 hod.
  • Telefon: 739 676 620

 

Účet  č. 282477180/0300

 

Žádost o pobyt žáka ve školní družině v době školních prázdnin a v době ředitelského volna:

 

Řád školní družiny:

 

Žádost o uvolnění ze školní  družiny:

 

Žádost o snížení/osvobození  od úplaty za školní družinu:

 

Žádost o odhlášení ze školní družiny:

 

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny:

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2016

 

Vzdělávací program školní družiny: