Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

O škole

Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí je neúplně organizovaná škola s 1. – 5. ročníkem. Nachází se nedaleko města Olomouce v krásném čistém prostředí v blízkosti lesa na okraji části obce Hlubočky-Mariánské Údolí. Jde o školu rodinného typu, která umožňuje lepší komunikaci mezi školou, žáky a zákonnými zástupci.

Kapacita školy je 150 žáků. V posledních letech je naplněnost školy cca 110 žáků.

Součástí školy je školní družina. Školní družina má pro svoji činnost samostatné prostory vybavené herními prvky. Kapacita ŠD je 90 žáků.

Umístění a podmínky školy

Škola se může pochlubit svými prostorovými podmínkami pro výuku i další činnosti. Prostředí školy je příjemné a esteticky upravené.

Máme pět kmenových tříd, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s přístupem na internet, počítačovou učebnu, multifunkční učebnu, dvě oddělení školní družiny, cvičební sálek, hrací kouty, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. K venkovním prostorám patří školní zahrada, dvůr a antukové hřiště. Ve třídách jsou nové výškově nastavitelné lavice. Didaktická a výpočetní technika je na vysoké úrovni. Materiální vybavení odpovídá podmínkám školy. Žáci využívají všechny prostory školy při výuce i o přestávkách. Na estetickém prostředí školy se velkou měrou podílí žáci a učitelé. V přízemí školy jsou nově vybudované šatny, ve kterých má každé dítě svoji skříňku. Pro rozvoj estetického cítění a tvoření nám SRPŠ zakoupilo keramickou pec.

Škola má odpovídající hygienické zařízení, vybavenou výdejnu stravy a školní jídelnu.

 Charakteristika pedagogického sboru

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní, pedagogický sbor čítá – 7 učitelek včetně ŘŠ, 3 vychovatelky ŠD, 2 asistentky pedagoga, školního pedagoga.

Všichni pedagogičtí pracovníci si pravidelně doplňují své znalosti v kurzech a projektech nabízených vzdělávacími středisky (Schola servis, NIDV).

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, školní pedagog, koordinátor ICT a koordinátor EVVO.

Vyučovací hodiny, zvonění:

  1. 8.00 h – 8.45 h
  2. 8.55 h – 9.40 h
  3. 10.00 h – 10.45 h
  4. 10.55 h – 11.40 h
  5. 11.50 h – 12.35 h
  6. 12,40 h – 13,25 h