Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

O škole

Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí

Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí je neúplně organizovaná škola s 1. – 5. ročníkem. Nachází se nedaleko města Olomouce v krásném čistém prostředí v blízkosti lesa na okraji části obce Hlubočky-Mariánské Údolí. Jde o školu rodinného typu, která umožňuje lepší komunikaci mezi školou, žáky a zákonnými zástupci.

Kapacita školy je 150 žáků. V posledních letech je naplněnost školy cca 110 žáků.

Součástí školy je školní družina. Školní družina má pro svoji činnost samostatné prostory vybavené herními prvky. Kapacita ŠD je 60 žáků.

Umístění a podmínky školy

Škola se může pochlubit svými prostorovými podmínkami pro výuku i další činnosti. Prostředí školy je příjemné a esteticky upravené.

Máme pět kmenových tříd, které jsou vybaveny interaktivní tabulí s přístupem na internet, počítačovou učebnu, multifunkční učebnu, dvě oddělení školní družiny, tělocvičnu, hrací kouty a keramickou dílnu. K venkovním prostorám patří školní zahrada, dvůr a antukové hřiště. Ve třídách i ŠD jsou nové výškově nastavitelné lavice. Didaktická a výpočetní technika je na vysoké úrovni. Materiální vybavení odpovídá podmínkám školy. Žáci využívají všechny prostory školy při výuce i o přestávkách. Na estetickém prostředí školy se velkou měrou podílí žáci a učitelé. V přízemí školy jsou nově vybudované šatny, ve kterých má každé dítě svoji skříňku. Pro rozvoj estetického cítění a tvoření nám SRPŠ zakoupilo keramickou pec.

Škola má odpovídající hygienické zařízení, vybavenou výdejnu stravy a školní jídelnu.

 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří devět pedagogických pracovníků. Všichni jsou plně kvalifikovaní pedagogických pracovníků – 6 učitelek včetně ŘŠ, 2 vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga.

Všichni pedagogičtí pracovníci si pravidelně doplňují své znalosti v kurzech a projektech nabízených vzdělávacími středisky (Schola servis, NIDV).

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT a koordinátor EVVO.

Vyučovací hodiny, zvonění:

  1. 8.00 h – 8.45 h
  2. 8.55 h – 9.40 h
  3. 10.00 h – 10.45 h
  4. 10.55 h – 11.40 h
  5. 11.50 h – 12.35 h
  6. 12,40 h – 13,25 h

Vzdělávací programy pro školní rok 2013/2014:

  • 1. – 5. ročník – ŠVP – Škola vzájemného porozumění a spolupráce  1.9.2013, 2. vydání

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Seznam nově vytvořených materiálů v projektu:

Český jazyk 1. a 2. ročník (dokument v .doc)

Matematika 1. a 2. ročník (dokument v .doc)

Vlastivěda 4. a 5. ročník (dokument v .doc)

Prvouka 3. ročník (dokument ve formátu .pdf)

AJ 4. ročník (dokument ve formátu .pdf)

Přírodověda 5. ročník (dokument ve formátu .pdf)

aktivní školacertifikat-tridyZajem o spolupraci Zakladni skola-page-001

poděkování1poděkování2