Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Školička 2019

                                    Ve čtvrtek 23. 5. a ve středu 29. 5. se do naší školy přišli podívat z MŠ Hlubočky-Mariánské Údolí budoucí prvňáčci. Děti se tu seznámily se svou budoucí paní učitelkou, vyzkoušely si některé školní aktivity jako například psaní křídou na […]

Clever a Rozum v hrsti 15.5.2019

Kroužek Clever pro všechny zvídavé, bystré, nadané a šikovné děti se ve středu 15. května v odpoledních hodinách vydal do olomoucké Pevnosti poznání na průzkum jedné z expozic s příznačným názvem Rozum v hrsti. Ne nadarmo je nejoblíbenější atrakcí gyroskop – přístroj, který se […]

Návštěva divadelního představení

V úterý 14. května žáci první třídy naší školy navštívili divadelní představení – Jak pejsek Ferda potkal sluníčko. V tomto představení děti sledovaly jak Sluníčko prožilo spoustu příjemných i méně příjemných situací. Setkalo se s jezevčíkem Ferdou, se smutným zajícem Ušákem, koníčkem z dětského […]

Projektový den – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektový den Dopravní výchova Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem […]

Superfarmář

V jarních měsících probíhalo v naší školní družině základní kolo hry Superfarmář, kterou zaštiťuje společnost Pygmalino, s. r. o. Pravidla hry se opírají o zásady matematiky a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky.  Základního kola se zúčastnilo […]

Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž ve sběru starého papíru Ve dnech 16. – 17. dubna 2019 vyhlásila ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí tradiční soutěž ve sběru papíru, do které se zapojily všechny třídy. V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 5. třída, která společnými silami nasbírala […]

Projektový den péče ozdraví

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl na naší škole projektový den péče o zdraví. Žáci v každé třídě měli jinou činnost. V první třídě probíhal program Veselé zoubky. Děti sledovaly na interaktivní tabuli pohádku, při které se dozvěděly, jak mají o […]

Muzikoterapie v ŠD

Dne 3. dubna se z naší školní družiny ozývaly dunivé zvuky bubnů, indiánské písně a zvuky dalších neobvyklých nástrojů. V rámci projektového dne, se děti zúčastnily muzikoterapie. Interaktivní prožitky, seznámení s různými hudebními nástroji světa a hlavně relaxace, to vše, je muzikoterapie. Cílem […]

Projektový den – OČzMU

I. Projektový den – 20. 3. 2019 1. Dne 20. 3. 2019 na naší škole proběhl projektový den OČzMU. V rámci projektového dne si paní učitelky zařadily do každého předmětu nějaký prvek zaměřený na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí […]

Recitační soutěže

Dne 20. 2. proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Z každé třídy se zúčastnili 3 zástupci s nejkrásnějšími básničkami a nejlepším přednesem. Žáci byli rozděleni do dvou skupin – první až třetí třída a čtvrtá až pátá třída. […]