Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Mikroregion Bystřička

Opět jako v předešlých letech se na konci měsíce května konal Sportovní den Mikroregionu Bystřička. Mikroregion Bystřička vznikl seskupením deseti spádových obcí: Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy, Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice a Velký Újezd. Na konci roku 2006 přistoupila […]

Dopravní výchova – projektový den

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – […]

Krajské kolo v Superfarmáři

V pátek 12. 5. 2017 jsme s Kristínkou Červákovou a paní vychovatelkou Erbesovou jely vlakem do Ostravy na krajské kolo ve hře Superfarmář.  Už ve vlaku v Olomouci jsme se seznámili s klukama z Bludova, kteří na soutěž jeli také. Na turnaj přijelo 36 závodníků. […]

Lesní pedagogika

Dne 9. 5. 2017 se druhá a třetí třída vydala do místního lesa s lesníky panem Klímou a panem Žatkou z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem s pobočkou v Olomouci. Lesníci měli pro obě třídy připravený program […]

Štafetový pohár

diplom-štafetový běh+40000

Ve středu 3. května jsme se s vybranými žáky zúčastnili štafetového poháru v Olomouci. Z naší malé školičky jsme se společně s ostatními pedagogy snažili vybrat ty nejrychlejší děti, které pak naši školu reprezentovaly. Štafetového závodu se zúčastnilo osm dívek […]

Soutěž mladých zdravotníků 2017

SAM_0201

  Mladí zdravotníci z Olomoucka změřili své síly v poskytování první pomoci na Soutěži mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá Český červený kříž v Olomouci. A ani letos tam nesměli chybět zástupci z naší školy, na soutěž jsme vyslali dvě družstva: […]

SOUTĚŽ EVROPA KOLEM NÁS

  I v letošním školním roce proběhla elektronická soutěž Evropa kolem nás, které se pravidelně účastní vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku základních škol Olomouckého kraje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro 1. a 2. stupeň. Soutěžní úkoly jsou […]

ČARODĚJNICE

Projektový den, kdy si připomínáme starou tradici pálení čarodějnic, připadl na stejný den jako Kytička pro maminku – 28. dubna 2017. Některé děti přišly do školy v krásných maskách a strašily své okolí. V každé třídě pak byly oceněny nejpovedenější, […]

KYTIČKA PRO MAMINKU

Tento projektový den má již v naší škole několikaletou tradici. Letos se konal v pátek 28. dubna 2017 společně s Čarodějnicemi. Tentokrát nás maličko zaskočilo deštivé počasí a museli jsme improvizovat. Sázecí stanici jsme zřídili v přízemí školy u šaten. […]

Čarodějnické zkoušky – celodružinové soutěžení

Všichni malí čarodějové a čarodějnice z naší školní družiny se slétli na Čarodějnické zkoušky, které se konaly v pátek 28. dubna v prostorách tělocvičny a jídelny. Bylo pro ně připraveno 9 stanovišť, na nichž si mohli ověřit své čarodějnické znalosti a dovednosti. Stanoviště: […]