Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Náš výlet za rybami a starými časy – 3.třída

Dne 21. června se naše třída vydala na tolik očekávaný školní výlet. I když jsme se vydali na cestu brzy, dopravní špička nás neminula a do místa jsme dojeli se zpožděním. To nás ale neodradilo. Čekala nás prohlídka areálu Živé […]

Dravci

V úterý 29. 6. si žáci mohli zblízka prohlédnout až 10 druhů dravců na fotbalovém hřišti v obci Hlubočky Ves. Žáci pozorovali, jak jednotliví dravci loví makety zajíců či bažantů, získali nové informace ze života dravců, do výuky byli také […]

Školní výlet 2. a 4. třídy

V pondělí 21. 6. jsme s žáky druhé a čtvrté třídy vyrazili na školní výlet. Autobus nás v pořádku dopravil do Starého Jičína, odkud jsme vyšli krytým dřevěným schodištěm ke kostelu sv. Václava a za chvíli jsme se ocitli na nádvoří zříceniny hradu […]

Školní výlet páté třídy

V úterý 22.6.2021 se uskutečnil školní výlet 5.třídy. Cílem byla návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém městě u Uherského Hradiště a Kovozoo. Ráno silně pršelo, blýskalo se a obloha byla zatažená. Vše se naštěstí v dobré obrátilo a z autobusu už děti vystupovaly […]

Školní výlet 1. třídy

Ve středu 9. června vyrazili žáci 1. třídy na školní výlet do Zlaté farmy u Vrbátek. Sraz dětí byl v 7.45 před školou. Děti se na výlet moc těšily a tak dorazily v plném počtu. Od školy je autobus zavezl do Vrbátek. […]

Návštěva předškoláků

Ve čtvrtek 10. 6. přišly naši školu navštívit děti z mateřské školky z oddělení včeliček. Budoucí prvňáčci si tak mohli prohlédnout prostředí školy a vyzkoušet si některé školní aktivity a dovednosti. Poznávali písmena, přiřazovali čísla k danému množství obrázků, počítali první příklady, psali […]

Projektový den Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – […]