Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

EU peníze školám

EU peníze školám

Vzdělávací programy pro školní rok 2013/2014:

  • 1. – 5. ročník – ŠVP – Škola vzájemného porozumění a spolupráce  1.9.2013, 2. vydání

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Anglický jazyk  (soubory ve formátu .pdf)

Who am IWhat do you like  Toys  Prepositions  Pracovní list  Who am I  Pracovní list  Days of the week  Pets 2  Pets 1  Numbers   My body   Kam patří   In the Zoo  In the classroom  Feelings  Family   Days of the week  Colours  Clothes  Calendar   Animals of the farm

Český jazyk  (soubory ve formátu .pdf)

36  Sloník  35  slova souznačná, protikladná – procvičování   34 slova protikladná               33 slova nadřazená,pod.,souř. – KP     32 význam slov – SN,SP,ABC, do dvojice    31 Tři medvědi – čtení s porozum.   30 práce s tektem – DV,KP   23 Vítr – práce s textem   24 souvětí-procvičování   25 Bajka- čtení s porozuměním   26 souvětí- kontrolní práce     27 Pořádek vět   28 druhy vět – procvičování   29 práce dvojic,skupiny – DV   22 Abeceda   20Nakresli obrázek-čtení…   21 opakování z 1. roč. -KP   19 věta opakování z 1. roč.     18 první stránka – pranostiky   17   první stránka – hádanka   16    první str. hrad     9  první stránka směs slabik 2   10 první str. směs slabik   11 první str. procv čtení d x b   12 první str. docvičování čtení a přepis   13   první str najdi nepatřící slovo        14 první str traktory 15  první str docvičování čtení     8  první str. slabika ja    7  první str. slabika ta     6 první str. sněhuláci   5 první str. procvičování písmene p 4 první str šipky   3   první str. písmeno s   2   1   první str hvězdičky

Matematika  (soubory ve formátu .pdf)

1 geometrické tvary  2 čti čísla do 10  3 spočítej trojúhelníky  4 o něco méně   5 počítej řady   6 seskupuj předměty po 10   7 o něco více   8. slovní úlohy do 10   9. počítání do 10    10. čti čísla do 20   11. počítání do 15   12. počítání do 17   13. spočítej tvary stavebnice   14. čtyři početní spoje    15. matematické procvičování   16. nákupy   17. slovní úlohy    18. závěrečná písemná práce    19 Čtvrtletní práce2   20vánoční geometrie   21pololetní práce2   22 kontrol.práce z geometrie1.pol.   23 + – do 100 bez(sněhulák)   24 počítání s tajenkou(+,- s př. 100)   25 dominové karty -had   26 číselná šifra strom   27 slovní úlohy   28 králík dle programu    29 násobky 2-5, tabulky   30 tajemný list s číslicemi a písmeny   31 Příprava násobení 32 KP – 3. čtvrtletí.   33 násobení – 1-5, terč s šípy   34 ZKP z geometrie   35 závěrečná kontrolní práce   36 dělení v oboru 1 – 5

Prvouka    (soubory ve formátu .pdf)

Barvy na mapě  Co potřebují ke své práci  Čas   Domácí mazlíčci   Dopravní prostředky 1   Dopravní prostředky 2   Dopravní prostředky 3   Hodiny – určování času   Houby Koloběh vody v přírodě   Křížovka   Listnaté stromy   Obec   Povolání   Projevy živočichů 1   Projevy živočichů 2   Živé oganizmy   Vzduch   Světové strany   Svět kolem nás

Přírodověda  (soubory ve formátu .pdf)

Části těla rostlin   Člověk   Hospodářské plodiny   Houby   Lidské tělo   Neživá příroda   Období vývoje člověka   Odlišnosti od ostatních živočichů   Příroda   Rostliny   Tělní soustavy TEST   Třídění rostlin   Třídění živočichů   Třídění živých organizmů   Význam částí těl rostlin   Význam rostlin   Zelenina   Znaky života rostlin   Živočichové

Vlastivěda 4. ročník  (soubory ve formátu .pdf)

Čas  Chráněná území   Kraje ČR 1   Kraje ČR 2   Krajská města   Města ČR 1   Města ČR 2   Nejvyšší vrcholy ČR   Nerostné bohatství   O našem kraji   Památky UNESCO   Pohoří ČR Poloha ČR v Evropě   Praha   Průmysl   Rébus   Rodokmen Lucemburků   Rodokmen prvních Přemyslovců   Vodstvo ČR   Zemědělství

Vlastivěda 4., 5. ročník  (soubory ve formátu .pdf)

Cestujeme po světě   Co patří k sobě   ČR-státní symboly   Glóbus   Husitské války   Karel IV   Kontinenty a oceány   Křížovka   Názvy husitských zbraní   Ostrovy Evropy     Poloha Evropy     Poloostrovy Evropy    Práce s mapou     Práce s osou     Přesmyčky pohoří ČR     Směrová růžice    Symbol husitů    Test dějin    Vlastivědný_test     Život ve středověku

Vlastivěda 5. ročník  (soubory ve formátu .pdf)

ANO-Ne   Karel IV.   Kontrolní práce   Křížovka-ČR 5.roč   Kviz   Města a řeky ČR     Na úsvitu českých dějin    Nížiny Evropy    Pohoří Evropy    pračlověk   Přesmyčky vodstvo   Test – Období národního obrození    Test – Objevy 1.pol. 19.století    Test 1 a 2 sv valka    Test 2.pol. 19.stol.,   Národní divadlo   Test Evropy   Úkoly nad mapou ČR vlastivědné bingo    Vodstvo Evropy    Vodstvo