Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Projektový den Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – 3. ročník a Jsem cyklista pro 4. – 5. ročník. Projekt se prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Letošní projektový den dopravní výchovy byl organizován jako součást projektu v rámci šablon. Dne 21. května bylo pro 1. – 3. třídu na dvoře školy připraveno mobilní dopravní hřiště se spoustou aktivit. Žáci si vyzkoušeli i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za porušování pravidel. Po dlouhém období distanční výuky a omezení sportování a pohybu se ukázalo, že ne všichni ovládají pravidla silničního provozu a museli si vše řádně zopakovat.

Na Děn dětí 1. června si žáci 4. a 5. ročníku donesly své helmy, aby mohly absolvovat jízdu zručnosti. Statečně se potýkali s nástrahami tratě jako přenášení kelímku s vodou a většina jízdu úspěšně dokončila. Všem blahopřejeme.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

Zanechte komentář