Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Zápis do 1. třídy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Zájem ŠD + ŠJ Odklad

Mimořádné opatření MŠMT

Vážení rodiče, MŠMT na základě mimořádného opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, nařizuje ve všech školách a školských zařízeních (ŠD, ŠJ) povinné ochranné prostředky dýchacích cest. I když je toto nařízení v rozporu s mým přesvědčením, musíme ho respektovat a vyžadovat jeho dodržení. Od čtvrtku […]

Zhodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, máme tu konec I. pololetí školního roku 2020/2021 a s tím spojené hodnocení prospěchu a chování žáků. Všichni si uvědomujeme výjimečnost situace, kterou v současné době máme. Při hodnocení žáků jsme se snažili být objektivní, spravedliví a také […]

Na ptačím krmítku

Kam létají ptáci za potravou? Jakou hostinu můžeme ptáčkům připravit? To všechno nám přišla říct v úterý 12. 1. paní Mgr. Tereza Pacovská, lektorka přírodovědných výukových programů z organizace Děti na Větvi. Děti také mohly vidět ukázky vycpaných ptáků, které můžeme nejčastěji […]

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – školní jídelna

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně čísla účtu bankovního spojení pro bezhotovostní úhradu stravy (inkaso, bezhotovostní platba příkazem apod.). Prosím rodiče, aby si změnili nejpozději do pátku 29. 1. 2021 na svých účtech povolení k inkasu, jinak nedojde ke stržení […]

Vánoční ladění

V pátek 18. 12. 2020 proběhl na naší škole projekt „Vánoční ladění“, na který se přišli podívat zastupitelé z obecního úřadu. Paní učitelky si pro své žáky připravily povídání o vánočních zvycích a tradicích, výtvarné tvoření, při kterém si děti vyrobily vánoční […]