Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Superfarmář

V jarních měsících probíhalo v naší školní družině základní kolo hry Superfarmář, kterou zaštiťuje společnost Pygmalino, s. r. o. Pravidla hry se opírají o zásady matematiky a logiky, nutí hráče počítat, předvídat, plánovat a kalkulovat s riziky.  Základního kola se zúčastnilo […]

Soutěž ve sběru starého papíru

Soutěž ve sběru starého papíru Ve dnech 16. – 17. dubna 2019 vyhlásila ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí tradiční soutěž ve sběru papíru, do které se zapojily všechny třídy. V letošním podzimním ročníku soutěže zvítězila 5. třída, která společnými silami nasbírala […]

Projektový den péče ozdraví

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl na naší škole projektový den péče o zdraví. Žáci v každé třídě měli jinou činnost. V první třídě probíhal program Veselé zoubky. Děti sledovaly na interaktivní tabuli pohádku, při které se dozvěděly, jak mají o […]

Muzikoterapie v ŠD

Dne 3. dubna se z naší školní družiny ozývaly dunivé zvuky bubnů, indiánské písně a zvuky dalších neobvyklých nástrojů. V rámci projektového dne, se děti zúčastnily muzikoterapie. Interaktivní prožitky, seznámení s různými hudebními nástroji světa a hlavně relaxace, to vše, je muzikoterapie. Cílem […]

Projektový den – OČzMU

I. Projektový den – 20. 3. 2019 1. Dne 20. 3. 2019 na naší škole proběhl projektový den OČzMU. V rámci projektového dne si paní učitelky zařadily do každého předmětu nějaký prvek zaměřený na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí […]

Recitační soutěže

Dne 20. 2. proběhlo v naší škole školní kolo recitační soutěže. Z každé třídy se zúčastnili 3 zástupci s nejkrásnějšími básničkami a nejlepším přednesem. Žáci byli rozděleni do dvou skupin – první až třetí třída a čtvrtá až pátá třída. […]

SOUTĚŽ EVROPA KOLEM NÁS

I v letošním školním roce proběhla elektronická soutěž Evropa kolem nás, které se pravidelně účastní vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku základních škol Olomouckého kraje. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro 1. a 2. stupeň. Soutěžní úkoly jsou vždy […]

Matematický klokan

Matematická soutěž vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.   Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – […]

Exkurze do ČOV Mariánské Údolí

Světový den vody se koná každoročně 22. 3. k vyvolání pozornosti významu vody a potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. V souvislosti s tímto významným dnem se žáci čtvrté třídy vydali dne 19. března navštívit čističku odpadních vod (ČOV) […]

Ve včelím úle

V pátek 1. března navštívila naši školu Mgr. Tereza Pacovská s programem Ve včelím úle. Program byl určen pro žáky prvního a druhého ročníku. Program byl dvouhodinový a obě třídy se při něm vystřídaly. V první části byl zaměřen na […]