Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Články

Předvánoční hrad Šternberk

  V prosinci na svátek svaté Lucie celá naše škola vyjela na výlet na hrad Šternberk. Vyrazili jsme hned ráno dvěma pohodlnými autobusy a za 40 minut jsme stáli před hradem. V úvodu se žáci rozdělili na dvě skupiny mladších […]

Projektový den ve školní družině

Projektový den byl zaměřen na seznámení s lidovou technikou plstění. Po kontaktování místní malířky a výtvarné umělkyně paní Světlany Šumberákové a nákupu materiálu, jsme se sešli v pátek 10. 12. 2018 v prostorách I. oddělení školní družiny. Proběhl motivační rozhovor o starých lidových […]

Vánoční dílny

Letošní Vánoční dílny proběhly ve čtvrtek 6. 12. 2018. Po milém přivítání paní ředitelkou pokračovaly vystoupením dětí. Děvčata, která navštěvují kroužek Hra na flétnu, si připravila 3 koledy – Hore bratři, Hej Vánoce a Vondráši, Matouši. Kroužek u nás pracuje […]

Čertovské soutěže

Ve středu 5. prosince, proběhla, jako tradičně, čertovská soutěžení pro celou družinu. Naše čertovské děti byly rozděleny do pěti družstev, různě věkově smíšených. Jako nejzábavnější hry pro děti bych zmínila čertí ocáskovanou, kde bylo úkolem sebrat ostatním čertům, co nejvíce […]

Mikulášská nadílka 5.12.2018

Ve škole vládne klid, ale i napětí. Důvod je jasný. Všichni očekáváme– Mikuláše a jeho družinu. Mikuláš, andělé a čerti ze ZŠ Hlubočky, přišli ve středu 5. prosince potěšit naše děti mikulášskou nadílkou. Prošli všechny třídy. Mikuláš přesně věděl, které […]

Turnaj ve vybíjené „O Vánočního kapra“

Je již tradicí, že se v prosinci setkáváme se sousední školou Hlubočky – Ves na turnaji ve vybíjené. Ten letošní se konal „na Mikuláše“, tedy 6. prosince 2018. V úvodu utkání nás přivítala paní učitelka Šárka Petrů. Společně jsme si […]

DEN ETIKY aneb ETIKA MĚ BAVÍ

  Ve středu 21. 11. 2018 jsme ve spolupráci s Obcí Hlubočky a Rodinným centrem Broučci zorganizovali projektový den. Naše etické vyučování tento den bylo spojeno s aktivitami a činnostmi podporujícími mezilidské vztahy, pak jsme také absolvovali besedy s dětmi […]

Výstava pro nezaujaté oči

Pondělní odpoledne 19. 11. 2018 strávila všechna oddělení školní družiny na Výstavě pro nezaujaté oči v KD Na Letním. Výstavu navštěvujeme každý rok a opět se bylo na co dívat. Děti velice zaujaly mandaly. Samy je vymalovávají a tady viděly […]

Vlastivědné muzeum

Dne 15. 11. 2018 první a druhá třída vyrazila autobusem do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde byl pro ně připraven přírodovědný program. Zatímco 1. třída měla program Z pohádky do pohádky, žáci druhé třídy si prošli předvánoční Olomouc, navštívili Horní […]

Příběhy pana Tydýta

  V úterý 13. 11. se žáci 3. třídy účastnili představení s názvem Příběhy pana Tydýta, který byl realizován v rámci projektu zaměřeného na inkluzi ve školách. Velmi poutavým způsobem byli všichni začleněni do příběhu plyšových hraček, které se vydaly […]