Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Beseda s příslušníkem Policie ČR

V pátek 13. 9. 2019 proběhla ve čtvrté třídě beseda s tiskovým mluvčím a preventistou   Policie ČR por. Mgr. Bc. Petrem Piňosem na téma „Osobní bezpečí“ a „Kyberšikana“.

To, že internet nemusí být žádná legrace, se žáci nedávno dověděli v projektovém dni. V dnešní besedě si oživili, jaké nástrahy na ně číhají na sociálních sítích, v hrách nebo mobilních aplikacích. Vyslechli si na příkladech z praxe, jaké důsledky může mít původně zamýšlená nevinná hra.

V tématu osobního bezpečí byly děti seznámeny se správnými zásadami bezpečného chování na silnici, při setkání s cizími lidmi, cizími psy apod.

Děti napjatě poslouchaly zajímavé příběhy a mnohé si kladly otázky, jak konkrétnímu nebezpečí čelit nebo raději předcházet.

Závěrem byli žáci ještě seznámeni s tím, co je to přestupek, trestný čin, co je trestní právní zodpovědnost. Na své dotazy, kterých bylo opravdu hodně, vždy získali profesionální odpovědi.

Beseda byla velice přínosná a jen doufejme, že se děti s žádnou nebezpečnou situací nesetkají a že dobře míněné rady nebudou muset využít.

Mgr. Irena Hrubanová

Fotogalerii najdete na serveru Rajče

.

Zanechte komentář