Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Dopravní výchova – projektový den

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – 3. ročník a Jsem cyklista pro 4. – 5. ročník. Projekt se prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Letošní projektový den připadl na 11. května. Žáci společně se svou paní učitelkou strávili příjemné dopoledne, ve třídě, v okolí školy i na školním hřišti. Pro 1. – 3. třídu bylo na dvoře školy připraveno mobilní dopravní hřiště se spoustou aktivit. Žáci si vyzkoušeli i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za porušování pravidel.

Žáci 4. a 5. ročníků si dovezli svá kola a helmy. Zkontrolovali jsme povinnou výbavu a také správné nasazování přilby. Nakonec žáci absolvovali jízdu zručnosti, která nebyla vůbec snadná. Zahrnovala slalom, přenesení kelímku s vodou, objetí kruhu mezi čarami, projetí úzkou překážkou, zastavení na čáře, ale také odpověď na otázky: Co uděláš, když budeš někoho předjíždět?, Smíš vozit na nosiči místo brašen kamaráda? apod. Tři nejlepší byli odměněni diplomem. Moc gratulujeme úspěšným cyklistům. Ve čtvrté třídě Ondřeji Sciegelovi za 1. místo, Vojtovi Sojákovi za 2. místo a Janu Sciegelovi za 3. místo, v páté třídě pak Martinu Hladečkovi za 1. místo, Ondřeji Moravcovi za 2. místo a Václavu Prečovi za 3. místo.

Výstupem celého našeho snažení jsou pracovní listy v osobním portfoliu. V neposlední řadě si děti odnášejí cenné informace, jak se chovat bezpečně v provozu jako chodec či cyklista.

Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

 

Zanechte komentář