Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Naši mladí zdravotníci opět na stupních vítězů

Každý rok se žáci naší školy účastní soutěže v poskytování první pomoci, kterou pořádají oblastní spolky Českého červeného kříže. Letošní oblastní kolo se konalo 10.května 2018 v areálu Domu dětí a mládeže v Olomouci a v přilehlých Bezručových sadech.

Pro soutěžící družstva je vždy připraveno pět stanovišť, na kterých můžou předvést, své znalosti o první pomoci.

Po slavnostním zahájení jsme vyrazili na první stanoviště. Zde museli soutěžící ošetřit dívku, která utíkala po schodech a poranila si nohu. Soutěžící měli poznat, že se pravděpodobně jedná o zlomeninu. Na dalším stanovišti byly dvě děti, ty dělaly hlouposti kolem ohně a popálily se na rukou. A na posledním stanovišti první pomoci se poprala dvě děvčata, jedna z nich měla tepenné krvácení na ruce a druhá krvácela z nosu. Ani letos nechybělo stanoviště z obvazovou technikou a transportem raněných.

Čekání na výsledky jsme si krátili v areálu DDM, kde je spousta atrakcí, takže nám čas rychle utíkal. V letošním roce naši školu reprezentovaly dva týmy mladých zdravotníků, složené ze žáků 4. a 5. třídy. Oběma týmům se na stanovištích velmi dařilo a chválili je i jednotliví rozhodčí. Všechna poranění se jim podařilo ošetřit a zraněné zachránit, což se nedá říct o našich soupeřích, doslechli jsme se, že jednomu týmu dokonce zraněný ,,nepřežil“ a vykrvácel. Proto jsme netrpělivě čekali, jak se umístíme, body našich obou týmů byly neustále vyrovnané a boj to byl opravdu těsný. Do poslední chvilky jsme netušili, jak dopadneme.

Musím říct, že jsem na ,,své“ zdravotníky pyšná, jsou to jedničky, i když oficiálně se na prvním místě umístil jen tým A a tým B získal 2. místo, pro mě jsou první oba. Rozdíl byl totiž opravdu těsný jen pár bodů. Všichni byli velmi šikovní a troufám si říct, že ne všichni dospělí by dokázali poskytnout první pomoc tak jako naše děti.

A jelikož vítězové okresního kola postupují do kola regionálního, čeká nás ještě jedna zkouška našich znalostí a to 2. června, tak nám držte pěsti.

Michaela Niklasová

 

Zanechte komentář