Základní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské ÚdolíZákladní škola Mariánské Údolí

Projektový den – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektový den Dopravní výchova

Dopravní výchova dlouhodobě patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit i naší školy. Dopravní výchova je realizována jako celoroční projekt nazvaný – Jsem chodec pro 1. – 3. ročník a Jsem cyklista pro 4. – 5. ročník. Projekt se prolíná celým kurikulem na 1. stupni. Zaměřuje se především na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.

Letošní projektový den dopravní výchovy byl organizován jako součást projektu Vše pro děti v rámci šablon. Tento den připadl na 9. a 10. května. Žáci společně se svou paní učitelkou strávili příjemné dopoledne, ve třídě, v okolí školy i na školním hřišti. Pro 1. – 3. třídu bylo na dvoře školy připraveno mobilní dopravní hřiště se spoustou aktivit. Žáci si vyzkoušeli i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za porušování pravidel.

Děti ze 4. a 5. ročníků si donesly své helmy, aby mohly absolvovat jízdu zručnosti. Bohužel počasí nám nedovolilo realizovat jízdu zručnosti v plánovaném termínu a vzhledem k trvajícímu deštivému počasí je náhradní termín stále nejistý. Žáci spolu učitelkami si alespoň helmy zkontrolovali a také zvládli praktickou část správného nasazování přilby. Ukázalo se, že většina dětí nemá dostatečně utažené popruhy a tudíž by je přilba v případě nehody neochránila.

Výstupem celého našeho snažení jsou pracovní listy v osobním portfoliu. V neposlední řadě si děti odnášejí cenné informace, jak se chovat bezpečně v provozu jako chodec či cyklista.

 Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson

Zanechte komentář